Verschillen tussen trajecten Outplacement - 2e spoor

Verschillen outplacement en re-integratie 2e spoor
Het doel is om de werknemer zo gericht en snel mogelijk naar ander werk te helpen. Er zijn veel overeenkomsten in de werkwijze. Tegelijkertijd gelden er diverse verschillen tussen outplacement en re-integratie 2e spoor trajecten. Zoals:

  Outplacement Re-integratie 2e spoor
Reden inzet traject ontslag ziekte
Dienstverband aanwezig? soms al beëindigd ja
Wettelijk verplicht ja, vanaf medio 2014 middels
transitiebudget
ja
Inventarisatie behoefte (*) (*)
Opstellen plan van aanpak niet verplicht, wel door Empower
gedaan
ja
Rapportage aan werkgever doen wij, zodra afgesproken ja
Werknemer kan zelf contract afsluiten met Empower ja, in sommige gevallen geeft werkgever deze keus nee
Werknemer is verplicht mee te werken nee ja, anders sancties
Deelname in 'werktijd' gebruikelijk ja
Voorschakelfase gewenst? zelden soms
Inzet scholing / vaardigheidstraining einigzins vaker, dit vermindert kans
op sanctie
Duur programma vanaf 4 maanden vanaf 9 maanden

 (*)  Empower heeft een quickscan ontwikkelt, afgestemd op het type traject. Het invullen door de werknemer of werkgever levert een goed beeld op welke aanpak en modules de slagingskans vooral vergroten.